فوم ای وی ای

تاتامی

کفپوش های تاتامی -امتیاز محصول- تاتامی های ورزشی در واقع فوم های ورقی eva می باشند. این نوع فوم های eva ابتدا به صورت ورق و رول تولید شده و…