کفپوش گاوداری

کفپوش گرانولی

کفپوش گرانولی -امتیاز محصول- کفپوش گرانولی در واقع نوعی کفپوش لاستیکی می باشد. این کفپوش ها از اتصال تعداد زیادی خورده لاستیک که به آنها گرانول های لاستیکی گفته می…